Klachten

AVI en zijn medewerkers proberen lokale belangenbehartigers zo goed mogelijk te helpen. Toch kunt u hier over ontevreden zijn. Als dat zo is, dan horen we dat graag. Hieronder staat wat u kunt doen met klachten over AVI of een medewerker.

Het klinkt misschien raar, maar AVI is blij met iedere klacht. AVI ziet klachten als een gratis advies. Vertel het daarom aan ons als u vindt dat een medewerker zijn werk niet goed doet of als u vindt dat AVI fouten maakt. Ons beleid is om klachten op een zo laag mogelijk niveau op te lossen.

Klacht bespreken met de medewerker

Leg eerst uw klacht neer bij de betreffende medewerker. Praat met deze medewerker over uw klacht. Elke medewerker zal hiertoe bereid zijn. Samen kunt u zoeken naar een oplossing.

Klacht bespreken met programmamanager

Komt u er met de medewerker niet uit, benader dan zijn leidinggevende. Bespreek uw klacht bijvoorbeeld met de programmamanager. De leidinggevende kan bemiddelen tussen u en de medewerker. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van Programma Aandacht voor iedereen.