Adviseurs

“Als adviseur geef ik aan hoe de hazen lopen”

Vijf vragen aan adviseur Versterking Wmo – Arthur Jansen

Arthur Jansen is adviseur versterking Wmo in de provincie Limburg (33 gemeenten). Hij is in de gehele provincie actief. “De Limburgse gemeenten zetten de voorbereidingen op de transitie begeleiding AWBZ voort. Lokale belangenbehartigers vragen zich daarbij af hoe hun invloed vergroot kan worden, hoe zij een volwaardige plek in het lokale proces kunnen verwerven. Als adviseur geef ik aan ‘hoe de hazen lopen’ en hoe je de goede verbindingen tot stand kunt brengen. Na een advies kan een periode van procesbegeleiding volgen.”

In welk gebied ben je als adviseur actief?

“Ik werk in de hele provincie Limburg, op gemeentelijk, regionaal én provinciaal niveau.”

Hoe bereiden de gemeenten in je werkgebied zich voor op de mogelijke decentralisaties?

“Ondanks dat de transitie begeleiding AWBZ controversieel is verklaard, zetten de Limburgse gemeenten hun voorbereidingen voort. De dynamiek in Limburg is positief hoewel hier en daar wel wat druk van de ketel is gehaald. De gemeenten betrekken Wmo-raden in het algemeen goed bij hun voorbereidingen. De Wmo-raden moeten zich hiervoor overigens niet afhankelijk maken van de gemeenten maar zelf scherp en proactief opereren.”

Wat is de meest gestelde vraag van een Wmo-raad aan jou als adviseur? En kun je deze vraag beantwoorden?

“Of de transitie doorgaat en, zo ja, wanneer. Deze vraag kun je als adviseur (nog) niet eenduidig beantwoorden. Je kunt hooguit een inschatting maken.”

Wat is de meest gestelde vraag van lokale belangenbehartigers aan jou als adviseur? En kun je deze vraag beantwoorden?

“Hoe de invloed van de belangenbehartigers vergroot kan worden, hoe zij een volwaardige plek in het lokale proces kunnen verwerven. Als adviseur kun je aangeven ‘hoe de hazen lopen’ en hoe je de goede verbindingen tot stand kunt brengen. Een advies kun je in bepaalde gevallen opvolgen met procesbegeleiding.”

Welke doelgroepen moeten meer in beeld komen?

“De onderscheiden doelgroepen komen - mede dankzij de belangenorganisaties - aardig goed in beeld. Een meerwaarde vormt het concept ‘Kijken met de ogen van de burgers’ dat in Limburg is ontwikkeld en succesvol wordt uitgerold. Luisteren naar, spreken met mensen van vlees en bloed maakt écht verschil.”