Adviseurs

Eigen kracht tot de zevende macht

Er is steeds meer aandacht voor zelfregie en de eigen kracht van mensen met een beperking, ziekte of aandoening. Ook Aandacht voor iedereen houdt zich met deze onderwerpen bezig. Vooruitlopend op het kennisdossier ‘zelfregie’ dat binnenkort verschijnt, beschrijft AVI-adviseur Andries Kroese twee geslaagde activiteiten die uitgaan van de eigen kracht van mensen met een beperking.

De behoefte aan contact met gelijkgestemden is de basis van (belangen)organisaties. Verenigen maakt je sterker. Dat geldt ook voor mensen met verstandelijke beperkingen of psychische aandoeningen. In de provincie Groningen hebben zij zich verenigd in Onderling Sterk-groepen en in Veur Mekander-groepen.

Onderling Sterk

Onderling Sterk is een initiatief van de Landelijke Federatie Belangenbehartiging (LFB). Doordat de LFB haar subsidie grotendeels verloor, ontstond er een probleem met de financiering van de regionale LFB-steunpunten. In Groningen hebben het VG Belangenplatform en Zorgbelang het steunpunt draaiend gehouden, tijdelijke subsidies verworven en aan de kosten van de coach meebetaald. Nu is er een onafhankelijk Onderling Sterk Steunpunt Groningen (www.ossg.nl)

Veur Mekander

Veur Mekander is het geesteskind van Mettha Mars uit Hoogezand-Sappemeer. Het is een provinciaal bureau voor mensen in de provincie Groningen met een psychiatrische achtergrond, die graag contacten en vriendschappen willen aangaan en hierbij ondersteuning wensen. Leuke activiteiten verzorgen de binding. Ook dit provinciale bureau heeft een plek bij Zorgbelang Groningen.

Zelfregie en eigen kracht

Leuk, zulke groepjes? Nee, een Onderling Sterk-groep of een Veur Mekander-groep is veel meer dan dat. Zo bieden deze groepen een (bijna) drempelloze toegang aan personen met een beperking tot ontmoeting met gelijkgestemden. Daarbij worden de eigen beperkingen gerelativeerd. Juist talenten en competenties worden gezien en gesteund. Mensen zijn er geen cliënt, maar deelnemer. Zij merken dat ze niet alleen ‘vrager’, maar ook ‘aanbieder’ zijn. En als de groep de juiste ondersteuning krijgt, is ze als zelforganisatie een zelfvoorzienend systeem.

Positieve effecten

Bij mensen die deelnemen aan een Onderling Sterk of Veur Mekander groep groeit het zelfvertrouwen. Zij krijgen meer geloof in eigen kunnen en eigen kracht. Deelnemers durven met nieuw en meer vertrouwen naar buiten te treden, ze durven mee te doen en zichzelf te laten zien.
In de praktijk blijkt dat de activiteiten die de groep organiseert aanvankelijk vooral intern gericht zijn, maar dat ze steeds meer extern gericht worden. Het koor van Veur Mekander treedt bijvoorbeeld op in een verzorgingstehuis en de Onderling Sterk-groep blijkt een goede gesprekspartner van de Wmo-raad.
Het is nog niet zover, maar uiteindelijk zou een goed ondersteunde Veur Mekander-groep de activiteiten in een dagactiviteitencentrum misschien wel kunnen overnemen: ‘We run this place’. 

Nog meer succes?

Onderling Sterk is op dit moment actief in vier van de 23 Groninger gemeenten. In twee gemeenten zijn er groepen in oprichting. Veur Mekander heeft kerngroepen in vijf gemeenten en er is één kerngroep in oprichting.
Zelfregie en eigen kracht werken, maar er hadden nog meer groepen kunnen zijn als de betrokkenen niet tegen een aantal belemmeringen waren aangelopen.

  • Beeldvorming: variërend van 'och, wat leuk' tot 'dat kan toch niets betekenen' en 'we hebben al een cliëntenraad'.
  • Hulpverlenersmentaliteit: als je niet weet wat het is ondersteuner van eigen kracht te zijn, slaag je er niet in een groep te laten leven en groeien.
  • Gemis aan structurele financiële basis: een provinciaal steunpunt is nodig om tot meer groepen te komen en om de bestaande groepen te onderhouden. Al kosten de groepsactiviteiten slechts een paar honderd euro per jaar – want de deelnemers betalen zelf ook mee – toch kost een goede coach geld.

Aan de slag met eigen kracht

Onderling Sterk en Veur Mekander zijn pareltjes op gebied van zelfregie en eigen kracht die kunnen groeien als ze een beetje beschut worden. Wilt u als Wmo-raad of lokale belangenorganisatie meer weten over dit onderwerp, of wilt u er in uw eigen gemeente mee aan de slag? Neem dan contact op met een AVI-adviseur in uw regio.