Adviseurs

Hoe vind ik een Adviseur Versterking Wmo?

Programma ‘Aandacht voor iedereen’ kent zo'n 25 ‘Adviseurs Versterking Wmo’. Deze adviseurs zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten voor Wmo-raden, regionale en lokale belangenorganisaties, en gemeenten.