Aandacht voor iedereen

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de overgang van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

Goed gemeentelijk beleid ontstaat alleen als het aansluit bij de ervaringen en behoeften van betrokkenen. De komende jaren verandert de Wmo ingrijpend. Gemeenten hebben een nog grotere verantwoordelijkheid gekregen voor kwetsbare burgers omdat extramurale begeleiding uit de AWBZ is overgaan naar de Wmo. Gemeenten bepalen zelf hoe ze deze uitbreiding van de Wmo vormgeven. Ze hebben echter vaak maar weinig kennis en ervaring met deze groep burgers die onder de Wmo gaat vallen.

Daarom hebben patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden de handen ineen geslagen. In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ zorgen zij dat belangenbehartigers, Wmo-raden en cliëntenraden hun krachten kunnen bundelen in het gesprek met gemeenten. Alleen zo komen gemeenten tot een lokaal Wmo-beleid dat beantwoordt aan de behoeften van alle burgers.

Wat doet het programma?

Programma ‘Aandacht voor iedereen’ is opgezet om leden van Wmo-raden en belangenbehartigers te informeren over de transitie en de transformatie van de AWBZ-begeleiding en hen te adviseren over hun rol daarbij. Daarnaast monitort het programma de gevolgen van deze verandering voor cliënten en mantelzorgers. Ook in 2016-2017 zijn lokaal en regionaal AVI-adviseurs actief om Wmo-raden, Raden Sociaal domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten te ondersteunen bij de veranderingen in het sociale domein. De focus ligt op het betrekken van inwoners en cliënten bij vraagstukken die voor hen essentieel zijn. Op verschillende manieren worden lokaal groepen burgers en cliënten gestimuleerd, ondersteund en geïnspireerd om hun plek in te nemen ten aanzien van alle veranderingen die plaatsvinden in het sociaal domein. In het programma geven wij ook bekendheid aan inspirerende en vernieuwende lokale initiatieven en vragen wij aandacht voor de vraagstukken die voor inwoners en cliënten belangrijk zijn.

Ervaringen delen 

Vanwege hun activiteiten en hun netwerken weten AVI-adviseurs wat er lokaal/regionaal speelt onder de doelgroep van het programma. Zij delen hun ervaringen en netwerken met de beleidsmedewerkers van de landelijke koepels. Deze kennis en netwerken kunnen de beleidsmedewerkers op landelijk niveau weer gebruiken bij de beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging. Op hun beurt helpen de beleidsmedewerkers de AVI-adviseurs bij het verwerven van kennis over thema’s als de participatiewet, de jeugdwet, wonen, aangepast onderwijs en mobiliteit. Deze kennis wordt door de adviseurs benut bij al hun lokale en regionale activiteiten. 

Meer lezen?

De AVI-adviseurs werken voor het programma ‘Aandacht voor iedereen II’, een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in), Landelijk Platform GGZ, Zorgbelang Nederland en de Koepel van Raden Sociaal Domein. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Blijf op de hoogte van de activiteiten van het programma en word abonnee op de nieuwsbrief. Stuur een mail of bel naar het programmasecretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., T 030 720 0012.